Krakgas

Butle przemysłowe 30kg propan i 33kg propan-butan

Butle przemysłowe 33 kg propan-butan znajdują zastosowanie przy pracach w temperaturach od 0°C do +40°C (mieszanina propan-butan nie odparowuje w temperaturze poniżej 0°C), z kolei butle 30 kg z czystym propanem znajdują zastosowanie przy pracach w szerokim zakresie temperatur - od -40°C do +40°C.

Butle są również znakomitym paliwem do podgrzewania masy bitumicznej w maszynach, wykorzystywanych w drogownictwie do remontów nawierzchni oraz do wielu innych procesów technologicznych w przemyśle czy rzemiośle. 
Ponieważ gaz płynny spala się czysto, może służyć do zasilania rozmaitych urządzeń grzewczych - stałych i przenośnych grzejników promiennikowych, pieców promennikowych i dmuchaw grzejnych.

Ograniczenia wynikają jedynie z gabarytów i wagi butli. Butle o pojemności 33 kg znajdują zastosowanie w urządzeniach wymagających do pracy dużej energii. Gdy ilość gazu zawarta w jednej butli jest niewystarczająca można tworzyć baterie złożone z 2-8 butli.

Tlen - O2

Tlen powszechnie stosowany jest w przemyśle metalurgicznym do wytopu stali oraz innych metali. W przemyslach, chemicznym do syntezy między innymiproduktów naftowych i innych produktów chemii organicznej, elektrochemicznym, elektronicznym, papierniczym, szklarskim, w ochronie środowiska jak i badaniach naukowych. Ma również ogromne znaczenie w medycynie oraz przemyśle spożywczym.

Dwutlenek węgla - CO2

Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, nie pali się jak inie podtrzymuje palenia. Jest cięższy od powietrza. Nie jest szkodliwyale wypierając powietrze z zamkniętych pomieszczeń działa dusząco. Zastosowanie swoje jak większość gazów znajduje w metalurgii, przemysłach chemicznym i spożywczym, w chłodnictwie, ochronie środowiska i badaniach naukowych.

Acetylen C2H2

Acetylen to bezbarwny gaz o słabym i zazwyczaj nieprzyjemnym zapachu. Stosowany w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania i cięcia metali (obróbka metali). Jest to doskonały gazpalnikowy zapewniającynajwyższą temperature i najszybszy zapłon płomienia. Zastosowanie swoje znajduje równieżw przemyśle szklarskim oraz badaniach naukowych.

Argon - Ar

Argon jest gazem szlachetnym, niepalnym, bez smaku i zapachu będącym jednym z podstawowych gazów do spawania różnego typu stali, cięcia metali kolorowych oraz do produkcji stopów metali.Zastosowanie swoje znajduje również w badaniach naukowych, elektronice, przemyśle samochodowym i oświetleniowym służy tam między innymi do wypełniania świetlówek, produkcji lapm żarowych, półprzewodników.

Azot - N2

Azot jest gazem bezbarwnym, bez smaku i zapachu. Stanowi około 78% objętości powietrza.Azot znajduje zastosowanie przy montażu oraz serwisie urządzeń klimatyzacyjnych.Jest również stosowany w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów azotowych,materiałów wybuchowych. W elektrotechnice do produkcji żarówek, w przemyśle spożywczym, papierniczym jak i w badaniach naukowych.

Hel - He

Hel jest gazem bezbarwnym, bezbarwnym, bez zapachu, niepalnym,nietoksycznym i dużo lżejszym od powietrza.Najpopularniejszym zastosowaniem tego gazu jest napełnianie balonów.Może być również wykorzystywany w celu wytworzenia atmosfery ochornnej do spawania metali nieżelaznych. Zastosowanie znajduje również w astronautyce, medycynie jak i badaniach naukowych.

Mieszaniny gazów technicznych

Oferujemy Państwu kilka rodzajów mieszanin gazowych,wszystkie w wiązkach i butlach o różnej pojemności jak idowolnej zawartoci procentowej poszczególnych gazów.

Techniczne Dwuskładnikowe

Dwu składnikowe mieszaniny gazowe stanowią najczęściej: tlen, hel, wodór, argon, dwutlenek węgla i azot. Skład oraz procentowa zawartość poszczególnych gazów zależą od tego gdzie będą wykorzystywane.

Techniczne Trójskładnikowe

Trzy składnikowe mieszaniny gazowe stanowią najczęściej: tlen, hel, wodór, argon, dwutlenek węgla i azot. Skład oraz procentowa zawartość poszczególnych gazów zależą od tego gdzie będą wykorzystywane. W porównaniu z dwu składnikowymimieszaninami, uzyskują Państwo tutaj możliwość dołożenia dodatkowego składnika, co diametralnie może zmienićzastosowanie takiej mieszanki.

Spożywczy CO2

Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, nie pali się jak inie podtrzymuje palenia. Jest cięższy od powietrza. Nie jest szkodliwy. Zastosowanie swoje oczywiście znajduje w przemyśle spożywczym do schładzania i gazowania piwa. Butle w których się znajdujesą niewielkich gabarytów, tak więć można je umiecić bez większych problemów w pubach czy restauracjach.

Mieszanina Azotu z CO2

Azot jest gazem bezbarwnym, bez smaku i zapachu. Stanowi około 78% objętości powietrza. Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bez zapachu, nie pali się jak inie podtrzymuje palenia. Jest cięższy od powietrza. Nie jest szkodliwy.Azot zastosowanie swoje zarówno jak dwutlenek węgla znajduje w przemyśle spożywczym. Mieszanka w proporcji 70% azotu i 30% dwutlenku węgla wykorzystywana jestdo gazowania i chłodzenia piwa. Butle z tą mieszanką idealnie pasują pod bar.