Krakgas

INSTALACJE

- gaz propan 30kg w butli 33kg
- instalacje butlowe
- kolektor automatyczny 37mbar i 50mbar
- przyłącza gazowe do instalacji butlowej
- węże
- reduktory
- złączki, redukcje, nyple

Istnieje mozliwość zarówno zakupu jak i wypożyczenia instalacji.